Names A-Z - names, meanings and origins
28029 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Augustus

Origin
latin
Origin name
lat ’honoured, elevated’ from the word augere ‘to increase’

en som æres, opphøyes, egtl tilnavn gitt til keiser Octavius=Augustus død år 14 e.Kr

Who's got this name?

JM
musician
1954-1999
GB
inventor
1788-1872