Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Furhan

Origin
afghanistan
Origin name
cheerful, or like turk Furkan: of noble birth

munter, livlig - kan også stamme fra navnet Furkan som betyr 'av edel herkomst'