Names A-Z - names, meanings and origins
28029 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Bovild

Origin
norse
Origin name
better in fight

bedring-kamp, av 'bothildr' 'en som gjør kampen bedre'