Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Christos

Origin
greek
Origin name
a christian, from the same greek word 'christos': anointed, from a seremony where the new king was anointed, like David in 1.Samuel ch.18. cfr Acts 11;26

kristen, fra Jesus Kristus: 'Jesus den salvede, Jesus er vår konge' , dette er det greske ordet som ble opphav til nesten 100 navnevarianter, jfr Apostelgjerningene 11,26