Names A-Z - names, meanings and origins
28031 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Åge

Origin
norse
Origin name
from norse -aki- 'forefather' or germ -anikho- 'plougman'. Or from Audgar, defender of the goods

Av gammelt aki eller anur: 'fra forfedrene', eller anikho, 'plogmann'. Kan også være kortform av Audgar 'rikdommen vokter

Who's got this name?

NO
singer
born 1949
NO
football-soccer
born 1953