Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Ariadne

Origin
greek
Origin name
'most holy' - In Gr myth daughter of King Midas of Crete, rescued Theseus by giving him a magic sword and a ball of the red fleece thread she was spinning

'hellig', 'svært hellig'

Ariadne i gresk mytologi var datter av Kong Midas på Kreta, hun hjalp Thesevs ut av labyrinten ved hjelp av en tråd, ble senere gift med Dionysos
Boken 'Ariadne' er av Jens Bjørneboe 1953, dikt.

Who's got this name?

GR
fictive/legend
BC