Names A-Z - names, meanings and origins
28029 names, meanings and origins
NamesAZ.com
 
german
gothic

Tip a friend

August
lat ’honoured, elevated’ from the word augere ‘to increase’

en som æres, opphøyes, egtl tilnavn gitt til keiser Octavius=Augustus død år 14 e.Kr
Ca en fjerdedel av alle menn i Norge som heter August er født i august!
To email*
From email*