Names A-Z - names, meanings and origins
27968 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Hecham

Origin
afghanistan
Origin name
turk ’wise’ afgh: ‘intuition’

fra et tyrkisk navn som betyr 'klok, en som forstår mye', jfr også Hesham