Names A-Z - names, meanings and origins
28031 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Kaazim

Origin
arab
Origin name
’one who divides goods among his people’ ‘peace messenger’, afr ‘one who subdue his anger’

en som bringer fred, en som villig deler med andre, gode fremtidsutsikter - i afrikansk tradisjon har det vært brukt om en som kan tøyle sitt sinne