Names A-Z - names, meanings and origins
27970 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Zumzum

Origin
american
Origin name
Sweet water of paradise

som det søteste vann fra Paradis