Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Carsten

Origin
scandinavian
Origin name
strong man, or from Christian

kristen, fra Jesus Kristus: 'Jesus den salvede, Jesus er vår konge', har også vært oversatt 'den sterke'