Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com
 
persian
latin

Tip a friend

Christian
a christian, from the greek word 'christos': anointed, from a seremony where the new king was anointed, like David in 1.Samuel ch.18. Then Jesus was called 'Christ' (the King)

kristen, fra christos, titelen brukt på Jesus Kristus: 'Jesus den salvede, Jesus er vår konge' , og 'de kristne' ble etterhvert betegnelsen på Jesu etterfølgere, jfr Apostelgjerningene 11,26
To email*
From email*