Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com
 
arab
english

Tip a friend

Gina
from Regina ’queen’ or from Virginia: virgin, – in jap ’silvery’

dronning, (av Regina), - evt av Georgina - jorddyrker, hage,- kan også være kortform av Virginia 'jomfru'
på japansk 'sølvglinsende'
To email*
From email*