Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com
 
italian
spanish

Tip a friend

Kolbein
blackfoot - also norw. form of Columba 'dove'

svart som kol + bein = 'svartfot' Evt se Columba, det kan være derfra, betyr 'due'

Kolbein sterke knuste gudebildet av Tor på Hundorp i 1021
Kolbein Falkeid, f. 1933, forfatter, lyriker, tekster til gruppa Vamp
To email*
From email*