Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com
 
irish
hebrew

Tip a friend

Kristian
from greek ‘a christian’, from ‘anointed’, a seremony where the new king was anointed, gave Jesus the title Christ

kristen, fra christos, titelen brukt på Jesus Kristus: 'Jesus den salvede, Jesus er vår konge' , og 'de kristne' ble etterhvert betegnelsen på Jesu etterfølgere, jfr Apostelgjerningene 11,26
To email*
From email*