Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Marcus

This is one of your favorites
Origin
latin
Origin name
from latin ’hammer’ 'fighting' from the war god Mars , also translated ’polite, strong, brave’
( Marcus/Markus was one of the most used boy’s name in Norway in the last years )
av krigsguden Mars, altså 'flink kriger', men oversettes av mange med ’hammer’, fra et annet latinsk ord - men det har også vært oversatt ’høflig el. modig og sterk’ . - Norges nest mest brukte guttenavn i 2004 - nr.1 i 1999-2000-2001 og 2002 - vel å merke når Marcus og Markus telles sammen

Evangelisten Markus het Johannes med tilnavnet Markus, Apostl.gj 12,12

Markus Midré f.1975 allsidig norsk forfatter og lyriker
Marsipan betyr egentlig 'Markus-brød'
Gabriel Scott skrev Kilden, fortellingen om fiskeren Markus i 1918.
Og Markusplassen og Markuskatedralen er i Venezia

Who's got this name?

PH
musician
born 1971
FI
rally
born 1968
IT
politician
106-43 BC
SE
cycle
born 1974
US
inventor
1870-1927
US
author
born 1975
DE
director
born 1963
NO
football-soccer
born 1990