Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Markus

Origin
latin
Origin name
lat. ’hammer’, from the war god Mars, also translated ’polite, strong, brave’
Marcus/Markus was one of the most used boy’s name in Norway in the last years
av krigsguden Mars, altså 'flink kriger', men oversettes av mange med ’hammer’, fra et annet latinsk ord - men det har også vært oversatt ’høflig el. modig og sterk’ . - Norges nest mest brukte guttenavn i 2004 - nr.1 i 1999-2000-2001 og 2002 - vel å merke når Marcus og Markus telles sammen

Evangelisten Markus het Johannes med tilnavnet Markus, Apostl.gj 12,12

Markus Midré f.1975 allsidig norsk forfatter og lyriker
Marsipan betyr egentlig 'Markus-brød'
Gabriel Scott skrev Kilden, fortellingen om fiskeren Markus i 1918.
Og Markusplassen og Markuskatedralen er i Venezia