Names A-Z - names, meanings and origins
27966 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Mostafa

Origin
arab
Origin name
’chosen’
Mostafa is one of the titles of Mohammad
also a surname

den utvalgte, et av de mange navn på Muhammed (0ver 40 etternavn)den utvalgte, et av de mange navn på Muhammed (0ver 40 etternavn)