Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Coleman

This is one of your favorites
Origin
english
Origin name
name from Columba, 'dove', also translated 'a coal miner'

av latin columba 'due', han var irsk munk gr.la i 563 klosteret på øya Iona, som fortsatt er et viktig relig.senter, en av Irlands 12 skytshelgener