Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Columba

Origin
latin
Origin name
irish from lat ’dove’
- Saint Columba 521-597, Columba of Iona, or, in Old Irish written Colm Cille or Columcille ("Dove of the church"). Irish Gaelic missionary monk, Patronage: Ireland, floods, bookbinders, poets.
av latin columba 'due'

irsk munk gr.la i 563 klosteret på øya Iona, som fortsatt er et viktig relig.senter, en av Irlands 12 skytshelgener

Who's got this name?

IE
church-bible
521-597