Names A-Z - names, meanings and origins
28029 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Agustin

Origin
latin
Origin name
‘elevated’ 'honourable

etter keiser Augustus: en som æres, opphøyes, egtl tilnavn gitt til keiser Octavius=Augustus død år 14 e.Kr'

Who's got this name?

US
musician
born 1934
PY
musician
1885-1944
CU
artist
1927-2001
MX
composer
1900-1970
AR
actor/actress
born 1990