Names A-Z - names, meanings and origins
28041 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Elisa

Origin
hebrew
Origin name
'the Lord is my God' like Elija, or short form of Elisabeth: ’God will keep his promises’ ’in God we trust’
also a boy's name, from Elisja ’God is my salvation’

Guds løfter, kortform av Elisabeth

I Bibelen er Elisa mannsnavn, profetens navn skrives også Elisja 1.Kongebok 19,19 osv - betyr 'Gud er min frelser'