Names A-Z - names, meanings and origins
28053 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Esa

Origin
finnish-sami
Origin name
from hebr ’God is our salvation’

har vært brukt som kortform av Esaja, 'Gud frelser', og som kortform av Eskil, Esko, 'gudehjelm, evt gudehjelp til å skaffe mat til kjelen'