Names A-Z - names, meanings and origins
28031 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Åke

Origin
scandinavian
Origin name
from norse -aki- 'forefather' or germ -anikho- 'plougman'

av gammelt aki eller anur som betyr etterkommer, eller anikho plogmann