Names A-Z - names, meanings and origins
28031 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Aake

Origin
scandinavian
Origin name
from norse -aki- 'forefather' or germ -anikho- 'plougman'. Or from Audgar, defender of the goods

Av gammelt aki eller anur: 'fra forfedrene', eller anikho, 'plogmann'. Kan også være kortform av Audgar 'rikdommens vokter