Names A-Z - names, meanings and origins
28029 names, meanings and origins
NamesAZ.com

August

This is one of your favorites
Origin
latin
Origin name
lat ’honoured, elevated’ from the word augere ‘to increase’

en som æres, opphøyes, egtl tilnavn gitt til keiser Octavius=Augustus død år 14 e.Kr
Ca en fjerdedel av alle menn i Norge som heter August er født i august!

Who's got this name?

US
inventor
born 1820