Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Kristin

Origin
scandinavian
Origin name
‘a christian’, from greek christos ‘anointed’, from a seremony where the new king was anointed

kristen, fra christos, titelen brukt på Jesus Kristus: 'Jesus den salvede, Jesus er vår konge' , og 'de kristne' ble etterhvert betegnelsen på Jesu etterfølgere, jfr Apostelgjerningene 11,26

Kristin er faktisk det fjerde mest brukte navn som fornavn nr.2 i N, over 22600, se Kombinasjoner

Who's got this name?

US
actor/actress
born 1987
US
singer
born 1968
NO
politician
born 1957
NO
politician
born 1960
CA
actor/actress
born 1982
NO
litterature
 
GB
actor/actress
born 1960
NO
winter sport
born 1981