Names A-Z - names, meanings and origins
28028 names, meanings and origins
NamesAZ.com

Kristina

Origin
scandinavian
Origin name
‘a christian’, from greek christos ‘anointed’, from a seremony where the new king was anointed


kristen, fra christos, titelen brukt på Jesus Kristus: 'Jesus den salvede, Jesus er vår konge' , og 'de kristne' ble etterhvert betegnelsen på Jesu etterfølgere, jfr Apostelgjerningene 11,26

Who's got this name?

SE
actor/actress
1912-2001